THE RIVER MAP

mapa-rzeki

The River Map / Mapa Richky – Karbido & Daha Braha (UA), 2013

 „The river map” is a common work of the Kiev nu-ethno Daha Braha quartet and Karbido band.

A warm combination of folklore worlds (traditional songs from Polesie and Dnipro regions), post-rock and electronic music, and Musique concrète (water sounds) as well – all in a live performance of the eight-person orchestra.

Daha Braha is an icon of the Ukrainian new ethno music, constantly performing in Europe, the USA, Australia or Canada. This vocal and instrumental quartet from Kiev presenting a refreshing form of native folklore – trance journey through forgotten territories (with additional elements of world music).

(…) Ukrainian musicians have prepared their own set of traditional songs, thematically related to water, telling about the life of riverside settlements or building the myth of the „eternal river” – „dunai” or maybe even „Styx”. We proposed our own interpretation and development of this material to a dynamic concert form. It was a great experience. (…)
M. Otwinowski (Karbido) for BET TV KYIV

Concert was prepared in Kiev (UA) for GOGOLFEST 2013 Art Festival, in cooperation with Dah Theatre and Vlad Troitsky.

The River Map by Karbido & Daha Braha. Kiev, 2013. Photo: Gogolfest Archive


Mapa rzeki / Mapa Richky – Karbido & Daha Braha (UA), 2013

„Mapa rzeki” jest wspólnym muzycznym przedsięwzięciem kijowskiego kwartetu nu-ethno Daha Braha i zespołu Karbido.

Gorące połączenie światów folkloru  (pieśni Polesia i Naddnieprza), postrocka i muzyki elektronicznej oraz muzyki konkretnej (dźwięki wody) – wszystko w żywym wykonaniu ośmioosobowego zespołu.

Daha Braha to ikona ukraińskiej nowej muzyki ethno, stale koncertujący w Europie, USA, Australii czy Kanadzie kwartet wokalno-instrumentalny z Kijowa, prezentujący odświeżoną formę rodzimego folkloru – transowej podróży przez zapomniane terytoria (z domieszką muzyki świata).

(…)Muzycy ukraińscy przygotowali własny zestaw tradycyjnych pieśni tematycznie powiązanych z wodą, opowiadających o życiu nadrzecznych osad lub budujących mit „wiecznej rzeki” – „dunaju”, a może i Styksu. Zaproponowaliśmy własną interpretację i rozwinięcie tego materiału do postaci dynamicznego koncertu. To było świetne doświadczenie. (…)
M. Otwinowski (Karbido) dla BET TV KYIV

Projekt został zrealizowany w Kijowie (UA), dla Festiwalu Sztuki GOGOLFEST 2013.

Booking 2018/2019


Below:
The River Map, Gogolfest2013, Kiev
(in stage order from left)

Daha Braha:

  • Marko Halanevych – voc, darabuka, tabla, didgeridoo, accordion
  • Olena Cybulska – voc, percussion, drums, harmonica
  • Iryna Kovalenko – voc, jumbo, percussion, drums, zhaleica, pipes, flute, accordion
  • Nina Harenecka – voc, cello, drums

KARBIDO:

  • Tomasz Sikora – as, electronics, programming; composer
  • Igor Gawlikowski – g
  • Paweł Czepułkowski – dr, tubular bells, water pool
  • Marek Otwinowski – bg, programming; composer