POLISH DANCES / TAŃCE POLSKIE

tance poster2

Tomasz Sikora – as, bs, live electronics
Krzysztof Konieczny – g
Artur Dominik – dr
Marek Otwinowski – bg, tank drum, samples


Politicians will not enter the kingdom of heaven*

POLISH DANCES BY KARBIDO is a post-rock concert, based on structures built from sampled voices of prominent current Polish politicians. The work used public utterances of selected people, broadcasted by radio, television and the internet. The key was to cut off the word (content) and submit „waste” to the sound processing.

With such peculiarities, the band created 8 musical psychological portraits, served in electro-ambient-power rock sauce. The blur of absurd was reflected in fragments of archival recordings of Chopin’s mazurkas played by Arthur Rubinstein – replayed between „songs”, and props (the musicians appeared in beekeepers hats).

The premiere took place during the 38 Acting Songs Review (Off) in Wrocław.

Technical support by Czarny Latawiec and Tomasz Dobiszewski.
Produced by Hermetyczny Garaż.

BOOKING 2018

It is amazing how the musical echoes of dreamy minimalism, noise or punk-jazz pulses, and various intuitive expressions are intertwined with the absurdly surprising concrete of the „anti-statement” and the „unknowingly singing man” temperament. Political portraits, of which speech was deprived of meaning and afterwards thrown into the musical blender – build a universal, almost musical story about „a man of power”. 

(…)”Polish dances”, as an artistic provocation is not an attempt to answer any question, especially political ones – in itself is an ephemeral bathing in babbling, from which it is not so easy to get out without grief and tears, yet Karbido does it with grace and respect.

Sophie Koval, „Audit M-zine”, Brussel-Londres, 01/17

politycy

*”Politicians will not enter the kingdom of heaven” – the quote comes from the street-art stencil,
which appeared on the door of Karbido studio, during the work on „Dances”; real. Paweł Jarodzki (LUXUS Group).


Politycy nie wejdą do królestwa niebieskiego*

Artur Dominik – dr
Krzysztof Konieczny – g
Tomasz Sikora – as, bs, elektronika
Marek Otwinowski – bg, tank drum, sample

TAŃCE POLSKIE WG KARBIDO to koncert post-rockowy, oparty na strukturach budowanych z samplowanych głosów prominentnych polskich polityków AD2017. Do pracy posłużyły publiczne wypowiedzi wybranych osób, transmitowane przez radio, telewizję i internet. Kluczowym zabiegiem było wycięcie słów (treści) i poddanie „resztek” obróbce dźwiękowej.

Z tak wywołanych osobliwości zespół stworzył 8 muzycznych portretów psychologicznych, podanych w elektro-ambientowo-powerrockowym sosie. Blask absurdu podkreślały fragmenty archiwalnych nagrań z utworami Chopina w wyk. A. Rubinsteina – odtwarzane pomiędzy „piosenkami”, oraz rekwizyty (muzycy występują w kapeluszach pszczelarskich).

Koncert premierowy odbył się podczas 38 Przeglądu Piosenki Aktorskiej (Off).

Współpraca – Czarny Latawiec i Tomasz Dobiszewski.
Produkcja: Hermetyczny Garaż.

Booking 2018

To zdumiewające, jak muzyczne echa onirycznego minimalizmu, odpryski noise’u czy punk-jazzu oraz rozmaite intuitywne ekspresje splatają się z absurdalnie zaskakującym konkretem „antywypowiedzi” i temperamentu jej źródła (tzw. człowiek nieświadomie śpiewający). Polityczne portrety, których mowę odarto z sensu i wrzucono w muzyczny blender, budują uniwersalną, niemal musicalową opowieść o człowieku władzy.

(…) „Tańce polskie” to artystyczna prowokacja, która nie jest próbą odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, zwłaszcza polityczne – sama w sobie jest bowiem efemeryczną kąpielą w bełkocie, z którego nie tak łatwo jest się wydostać bez żalu i łez, a jednak Karbido robi to z wdziękiem i respektem.

Sophie Koval, „Audit M-zine”, Brussel-Londres, 01/17

*”Politycy nie wejdą do królestwa niebieskiego” – cytat z szablonu, który pojawił się na drzwiach pracowni zespołu, podczas prac nad „Tańcami”; real. Paweł Jarodzki (Grupa LUXUS)

 

tance 6

Karbido playing „Polish Dances”. Photo: Miron Kulla


tance polskie_AD

Artur Dominik playing „Polish Dances”. Photo: Sławek Przerwa


tance polskie koniu

Krzysztof Konieczny playing „Polish Dances”. Photo: Sławek Przerwa


TANCE_3

Tomasz Sikora playing „Polish Dances”. Photo: Sławek Przerwa


TANCE_21

Marek Otwinowski playing „Polish Dances”. Photo: Sławek Przerwa


TANCE_posterThe Dancing Poster. Designed by maot.