HEIZRAUM RUSKA STRASSE

We are pleased to present our new album „Heizraum Ruska Strasse”, a part of the Arcanum Sessions.

 

The Arcanum Sessions project is a continuation of artistic explorations and recording works realised in 2005-2008 by Hermetic Garage Studio (Warsaw), under the name of Arcanum. The „Heizraum Ruska Strasse” album was inspired by those works – in the new technical and cultural reality – the decade after. The music that form this album was invented, performed and recorded between February-March 2018 at the old boiler room, placed in the former German tenement at Ruska Street in Wrocław (Poland).

100% live overdubbing recordings. No synthesisers, samplers, effects units, electronics, artificial reverbs etc.; no andvanced postproduction except panoramas, dynamic & cutting tools have been used.

Simply more than twenty different instruments and two pairs of hands in unusual studio.
Without initial contexts and theoretical supplements.
Improvised landscape. Now.


DOWNLOAD FULL ALBUM:

MP3 /320kb [89 MB] >>>

WAV 44.1, 24 [450MB] >>>


Music: Karbido
Composed, performed, recorded & mixed by Marek Otwinowski & Tomasz Sikora.
Mastering: Tomasz Sikora (Sound Manufacture);
Produced by Hermetic Garage.

Engraving remix & cover design: Marek Otwinowski.
Main picture: Philip Galle „Alchemist”, after Pieter Breugel de Oude (c.1558);
engraving – first state of three (The Met, NYC).

Print: Ultima Druk
Issue limited.

Authors would like to thank all the steadfast residents of the alchemical music workshop on Ruska Street 46 in Wrocław – for a decade of inspiration and permanent motivation.

All rights reserved 2018(C)by Karbido and authors.
We make this material available to all under a CC license, except for commercial use.

 


wersja polska:

Z przyjemnością przedstawiamy nasz nowy album „Heizraum Ruska Strasse”, nagrany w ramach Arcanum Sessions.

Projekt Arcanum Sessions jest kontynuacją artystycznych poszukiwań oraz nagrań prowadzonych w latach 2005-2008 w Studiu Hermetyczny Garaż (w Warszawie), pod nazwą Arcanum.
Płyta „Heizraum Ruska Strasse” powstała z inspiracji tamtymi pracami – dziesięć lat później, w nowej rzeczywistości kulturalnej i technicznej.

Muzyka składająca się na ten album została skomponowana, wykonana i nagrana na przełomie lutego i marca 2018 roku, w pomieszczeniach dawnej kotłowni w poniemieckiej kamienicy przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu.

Nagrania w technice overdubbing, 100% „live”. Podczas ich realizacji nie korzystano z syntezatorów, samplerów, procesorów efektowych, sztucznych pogłosów etc.W postprodukcji użyto wyłącznie panoram oraz narzędzi tnących i dynamizujących dźwięk.

Po prostu: ponad dwadzieścia różnych instrumentów i dwie pary rąk w nietypowym studio.
Bez kontekstów wyjściowych i teoretycznych suplementów.
Krajobraz improwizowany. Już.


POBIERZ CAŁY ALBUM:

MP3 /320kb [89 MB] >>>

WAV 44.1, 24 [450MB] >>>


Muzyka: Karbido
Kompozycja, wykonanie, realizacja i montaż: Marek Otwinowski & Tomasz Sikora
Mastering: Tomasz Sikora (Sound Manufacture);
Produkcja: Hermetyczny Garaż.

Remiks rycin i projekt graficzny: Marek Otwinowski
Na podstawie: Philip Galle „Alchemik”, według Pietera Breugela Starszego (ok.1558);
pierwszy stan z trzech; wł. The Met, NYC.

Druk: Ultima Druk.
Nakład limitowany.

Dziękujemy wszystkim niezłomnym rezydentom alchemicznej kotłowni przy ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu za dziesięciolecie inspiracji i nieustającej motywacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018(C)byKarbido and authors.
Niniejszy materiał udostępniamy wszystkim na licencji CC, z wyjątkiem zastosowań komercyjnych.